آمار پایه و اساس برنامه ریزی هاست
اخبار سایت

جلسه شورای کاربران GIS استان قم برگزار شد


جلسه شورای کاربران GIS استان قم در روز یکشنبه مورخ 27/10/94 به ریاست جناب آقای رضوی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حضور مدیران کل و کارشناسان GIS دستگاه ها تشکیل شد. ابتدا آقای رضوی ضمن عرض خیرمقدم به مدعوین در خصوص هم افزایی و تعامل در استفاده از سیستم GIS در دستگاه ها تاکید کردند.

 14:29 - 1394/10/29متن کامل >>
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - دي 1394
بررسي وضعيت اقتصادي استان قم طي سال هاي 92-1379
جلسه شورای کاربران GIS استان قم برگزار شد
شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور و استان قم - آذر 1394
نشریه گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان قم - فصل تابستان 1394 منتشر شد.

آرشیو اخبار

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 :

عنوان مرد و زن مرد زن تعداد خانوار
کل استان
1151672 587661 564011 321144
جمعیت مناطق شهری 1095871 557132 538739 305763
جمعیت مناطق روستایی 55798 30526 25272 15378
جمعیت غیرساکن 3 3 0 3

 

تعداد خانوار و جمعیت استان قم به تفکیک دهستان (سرشماری 90):

شهرستان بخش دهستان تعداد روستا تعداد شهر

مساحت (کیلومتر مربع)

شهری روستایی کل
خانوار جمعیت خانوار جمعیت خانوار جمعیت
قم جعفرآباد جعفرآباد 52 1 615 1804 7203 2594 9716
4398
16919
خلجستان قاهان 25 0 426 0 0 1159 3145
1159
3145
دستجرد 28 1 426 458 1334 1344 3600
1802
4934
سلفچگان راهجرد شرقی 55 1 771 232 730 1235 3717
1467
4447
نیزار 20 0 951 0 0 1258 4068
1258
4068
کهک کهک 11 1 684 883 2906 2935 9813
3818
12719
فردو 7 0 265 0 0 844 2516
844
2516
مرکزی قنوات 28 1 1696 2634 9662 2546 13529
5180
23191
قمرود 104 1 5404 299752 1074036 1463 5697
301215
1079733
جمع 330 6 11238 305763 1095871 15378 55801
321141
1151672

 

جمعیت مناطق شهری استان قم به تفکیک شهر (سرشماری90):

شرح جمعیت مرد زن خانوار
جمع 1095871 557132 538739 305763
جعفریه 7203 3756 3447 1804
دستجرد 1334 694 640 458
سلفچگان 730 393 337 232
قم 1074036 545704 528332 299752
قنوات 9662 5101 4561 2634
کهک 2906 1484 1422 883

 

>>> جمعیت سال 1390 استان قم به تفکیک سن و جنس

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - استان قم

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - كشور (بخش اول)

>>> گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 - كشور (بخش دوم)

خلاصه نتایج نیروی کار استان قم

شرح
نرخ بیکاری
نرخ مشارکت اقتصادی
سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی 
سهم اشتغال در بخش های خصوصی و عمومی
 کشاورزی صنعت
خدمات
خصوصی
عمومی
 سال 1384
10/3
 36/3 7/1 44/4 48/5 79/2 20/8
 سال 1385
11/1
36/2
7/2 42/6 50/1 83/4 16/6
 سال 1386
10/3
36/8
6/7 43/3 50 82/9 17/1
 سال 1387
9/9
36
6/1 43 50/8 83/3 16/7
 سال 1388
10/6
34/4
5/3 40/3 54/4 81/3 18/7
 سال 1389
10/3
35/5
5/5 38/9 55/5 80/3 19/7
 سال 1390
9/8
34/5
5/3 39/3 55/4 81/9 18/1
 فصل بهار 90
10/1
35/7
4/7 38/4 56/9 81/7 18/3
 فصل تابستان 90
8/7
34/0
5/3 38/7 56/0 81/4 18/6
 فصل پاییز 90
11/5
34/6
5/7 38/5 55/8 84/1 15/9
 فصل زمستان 90
8/9
33/7
5/3 41/6 53/0 82/4 17/6
 سال 1391 11/3 34/6 5/2 41/2 53/6 81/9 18/1
 فصل بهار 91 14/3 35/7 4/6 41/7 53/6 82/3 17/7
 فصل تابستان 91 11/8 35/7 5/4 40/7 53/9 80/6 19/4
فصل پاييز 91 10/3 34/3 7/3 38/6 54/1 81/8 18/2
فصل زمستان 91 8/7 36/2 3/6 43/4 53/0 82/8 17/2
 سال 1392 7/7 34/9 4/2 43/2  52/5 79/9 20/1
 فصل بهار 92 8/1 36/3  3/6 46/3  50/1 82/3 17/7
فصل تابستان 92 7/6 35/4  4/3 44/0  51/6 79/3 20/7
فصل پاييز 92 7/8   34/8  4/2 40/6  55/2 77/4 22/6
فصل زمستان 92 7/3  33/1 4/7 41/9 53/4 80/8 19/2
 سال 1393 9/2 33/6 3/8 41/8 54/2 80/7 19/3
فصل بهار 93 10/7 33/7 4/1 43/4 52/5 79/7 20/3
فصل تابستان 93 10/5 33/8  4/3 40/1 55/4 81/6  18/4
فصل پاييز 93 8/1 33/0 3/5 41/0 55/5 80/9 19/1
فصل زمستان 93 7/8 34/1 3/4 42/8 53/5 80/7 19/3
 سال 1394              
فصل بهار 94  9/9 32/6 3/5 40/8 55/7 79 21
فصل تابستان 94 12/0 36/0 3/1 43/4 53/5 82/2 17/8
فصل پاييز 94              
فصل زمستان 94              

 


مقایسه نرخ تورم استان قم با کل کشور به تفکیک ماه

  فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
كل سال

سال

1390

(1)

کشور
15/3 16/7 18/2  19/6 21/0 22/4 23/6 24/8 25/9 26/3 26/3 26/4 26/4
 قم 15/6 16/4 17/4  18/0 18/6 19/2 19/7 20/2 20/8 20/5 20/5 20/7 20/7

 سال

1391

(1)

 کشور 26/4 26/3 26/0 25/9 25/9 25/9 26/4 27/2 27/9 28/8 30/2 31/5 31/5
 قم 21/0 21/2 21/4 22/0 22/6 23/2 24/3 25/4 26/5 27/9 29/3 30/6 30/6

سال

1392

(2)

كشور 29/8 31/0 32/6 33/9 35/1 36 36/2 35/9 35/5 35 33/7 32/1 32/1
قم 29/1 30/4 32/0 33/1 34/4 35/6 36 36/1 36  35/6 34/7 33/5 33/5

سال

1393

كشور 30/2 28/4 26/2 24/2 22/3 20/6 19/1 17/8  16/8 15/8 15/2 14/8 14/8
قم 32 30/4 28/5 26/9  25 22/9 21/3 19/8  18/6  17/6 16/8 16/3 16/3

سال

1394

كشور 14/5 14/3 14/2 14/1 13/8 13/6 13/3 13/1 12/6 12/2      
قم 15/8 15/4 15/1 14/7 14/3 14 13/7 13/4 13 12/6      

 (1) در سال هاي 1390 و 1391، سال 1381 بعنوان سال پايه (يعني 100=1381) بوده است.

(2) از فروردين سال 1392، سال 1390 بعنوان سال پايه (يعني 100=1390) بوده است.

  

 

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
استان قم

استان: قم            تعداد شهرستان: 1

تعداد بخش: 5         تعداد دهستان: 9

تعداد شهر: 6           تعداد آبادی: 330

آبادی دارای سکنه: 203

آبادی خالی از سکنه: 127

مساحت: 11238 (کیلومتر مربع)

جمعیت استان: 1151672

پیوندهای دفتر
 
   گزارش تصویری

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5308
 بازدید امروز : 50
 کل بازدید : 701942
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
قوانین و مقررات تعاریف و مفاهیم ساختار و تشکیلات