اطلاعات دفاتر
شرکت آب و فاضلاب


کد دفتر مسئول دفتر تلفن آدرس کد پستی منطقه شهری شرکت آب و فاضلاب تلفن همراه تلفن ثابت پست پست بانک ثبت احوال شرکت گاز شرکت برق بیمه خدمات درمانی حمل ونقل وپایانه ها
1056-27-71 هادي ورسه اي 8820757 خيابان نيروگاه فلكه توحيد نبش كوچه 14 3717877189 2 * * * * *
1063-27-72 عباس  جهانی فرد 8608500 خیابان نیروگاه 20 متری مطهری بین کوچه 19و 21 3717674939 2 * * * * * *

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد