اطلاعات دفاتر
بیمه خدمات درمانی

 

کد دفتر مسئول دفتر تلفن آدرس کد پستی منطقه شهری شرکت آب و فاضلاب تلفن همراه تلفن ثابت پست پست بانک ثبت احوال شرکت گاز شرکت برق بیمه خدمات درمانی حمل ونقل وپایانه ها
1004-27-72 مهدي كريمي 6650265 ميدان آزادگان -بلوار عابدي نرسيده به ميدان دقايقي جنب داروخانه 3719894116 3   * * * *   *   * *
1038-27-72 مهدي دارابي 8908500 18 متري جواد الئمه نبش بلوار جمهوري سمت چپ 3717887173 2   * * * *       * *
1040-27-72 منیره امین 7210405 فلکه پلیس - تقاطع زاویه جنب مخابرات فیض کاشانی 3714983173 1   * * * *       * *

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد