اطلاعات دفاتر
شرکت برق

 

کد دفتر مسئول دفتر تلفن آدرس کد پستی منطقه شهری شرکت آب و فاضلاب تلفن همراه تلفن ثابت پست پست بانک ثبت احوال شرکت گاز شرکت برق بیمه خدمات درمانی حمل ونقل وپایانه ها
1017-27-72 سعيد جعفري 8905260 نيروگاه شاهد شرقي روبروي كوچه 28-پلاك 159 3717795895 2   * * * *     *   *
1049-27-72 زهره ستوده 6609197 خیابان امام نبش کوچه 34 3178758851 3   * * * *     *    

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد