اطلاعات دفاتر
شرکت گاز

 

کد دفتر مسئول دفتر تلفن آدرس کد پستی منطقه شهری شرکت آب و فاضلاب تلفن همراه تلفن ثابت پست پست بانک ثبت احوال شرکت گاز شرکت برق بیمه خدمات درمانی حمل ونقل وپایانه ها
1004-27-72 مهدي كريمي 6650265 ميدان آزادگان -بلوار عابدي نرسيده به ميدان دقايقي جنب داروخانه 3719894116 3   * * * *   *   * *
1010-27-72 عباس رفيعي دهاقني 6637722 خيابان امام -24متري مطهري -جنب آموزش و پرورش ناحيه 3 3719976449 3   * * * *   *     *
1013-27-72 محمدرضا مهرورزان 7752212 خیابان آذر -  مقابل شاه حمزه 3714794436 1   * * * *   *      
1023-27-72 حميد ميرزايي 8844254 امامزاده ابراهیم - بیست وچهارمتری سوم خردادروبروی کوچه  9 37118887851 2   * * * *   *      
1063-27-72 عباس  جهانی فرد 8608500 خیابان نیروگاه 20 متری مطهری بین کوچه 19و 21 3717674939 2 * * * * *   *      

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد