اطلاعات دفاتر
منطقه 2

 

کد دفتر مسئول دفتر تلفن آدرس کد پستی منطقه شهری شرکت آب و فاضلاب تلفن همراه تلفن ثابت پست پست بانک ثبت احوال شرکت گاز شرکت برق بیمه خدمات درمانی حمل ونقل وپایانه ها
1005-27-72 ابوالقاسم مهدوي 8876677 شيخ آباد -16متري وليعصر نبش كوچه شماره 26 3717143573 2   * * * *          
1006-27-72 محمد بيات 8877377 نيروگاه -شاهد شرقي نبش كوچه 31 3713854486 2   * * * *          
1008-27-72 علي چراغي 8817712 خيابان نيروگاه -نرسيده به بلوار حافظ سمت راست 3717739757 2   * * * *         *
1011-27-72 اكرم دفتري 8755800 خیابان شاه ابراهیم- فلکه کشاورز- جنب بانک کشاورزی 3717636954 2   * * * *          
1012-27-72 حميد نيستانكي 8825900 خيابان امامزاده ابراهيم -24متري آيت اله كاشاني نبش كوچه 26 3717679471 2   * * * * *        
1017-27-72 سعيد جعفري 8905260 نيروگاه شاهد شرقي روبروي كوچه 28-پلاك 159 3717795895 2   * * * *     *   *
1022-27-72 خديجه سادات علامه 8619505 بلوارکارگر-بلوار بعثت-نبش کوچه13 3718867747 2   * * * *          
1023-27-72 حميد ميرزايي 8844254 امامزاده ابراهیم - بیست وچهارمتری سوم خردادروبروی کوچه  9 37118887851 2   * * * *   *      
1025-27-72 ابوالفضل زارعي 7703166 فلکه-جهاد-روبروی-داروخانه-دکترزند 3713611111 2   * * * *          
1026-27-72 مسلم خلج 8756906 خیا بان امامزاده ابراهیم -  بلوارحضرت معصومه كوچه 36 3717948549 2   * * * *         *
1030-27-72 يحيي ابراهيمي ايل 8800485 نيروگاه شاهد شرقي روبروي كوچه14 3717815638 2   * * * *          
1031-27-72 رضا شفيعي 8757535 امام زاده ابراهیم - بعدازمیدان معصومیه مقابل کوچه 44 3718837587 2   * * * *          
1038-27-72 مهدي دارابي 8908500 18 متري جواد الئمه نبش بلوار جمهوري سمت چپ 3717887173 2   * * * *       * *
1041-27-72 داود دفتري 8756627 خيابان امامزاده ابراهيم –خيابان 16متري وليعصر 3718844683 2   * * * *          
1044-27-72 ابوالفضل رموزي 6655917 شهرک قائم - انتهای بلوار شهید کبیری - جنب قنادی گل نرگس   2   * * * *          
1045-27-72 مريم ياري 8848880 نیروگاه نبش بلوار سوم خرداد جنوبی 3717618469 2   * * * *          
1047-27-72 عبدالرضا برقعي   شهرك خيابان جهاد روبروي اداره پست   2   * * * *          
1048-27-72 علي بادي 8903813 خیابان امامزاده ابراهیم بعد از میدان معصومیه مقابل کوچه 44 3718833715 2   * * * *          
1054-27-72 سميه چاوشي 8813100 خیابان امامزاده ابراهیم بعد از میدان معصومیه پست حامدی 3718833644 2   * * * *          
1055-27-72 فرزاد بابا نژاد 8856090 خیابان نیروگاه نبش فلکه امینی بیات 3717911111 2   * * * *          
1056-27-71 هادي ورسه اي 8820757 خيابان نيروگاه فلكه توحيد نبش كوچه 14 3717877189 2 * * * * *          
1060-27-71 یوسف باقر زاده 8960659 شیخ آباد 16 متری ولیعصر(عج) نبش کوچه 6 3717147668 2   * * * *         *
1063-27-72 عباس  جهانی فرد 8608500 خیابان نیروگاه 20 متری مطهری بین کوچه 19و 21 3717674939 2 * * * * *   *      

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد