اطلاعات دفاتر
اهداف و برنامه ها

1-جانمایی دفاتر بروی نقشه:

دبیرخانه کارگروه دفاتر پیشخوان استان قم  با همکاری دفتر نقشه و آمار و اطلاعات استانداری اقدام به جانمایی دفاتر بروی نقشه نموده ودرحال حاضر طرح مطالعاتی آمایش دفاتر پیشخوان رامتناسب با شاخص هایی نظیر شعاع صنفی , نزدیکی به اماکن تجاری اداری و مسکونی ,تراکم جمعیتی و میزان درآمد دفتر در دست بررسی و تحقیق دارد ومتناسب با ظرفیتهای منطقه ای و استانی نسبت به شناسایی مکانهایی که شاخص های مورد اشاره را دارا باشد اقدامات لازم صورت گرفته است و درحال حاضراستان قم بعنوان استان پیشرودراجرای این طرح محسوب میشود

2- انتخاب دفاتر برتر و عوامل موثر در واگذاری خدمات  :

با هدف ترغیب و تشویق دفاتر پیشخوان و ایجاد فضای رقابت سالم ,به منظور افزایش کیفییت ارائه سرویس و خدمات دهی مناسب و مطلوب به مردم و مشتریان,  کارگروه دفاترپشخوان استان قم در نظر دارد هرساله از دفاتر برتر و نمونه استان در همایش ها یی که بدین منظور و با حضور استاندارمحترم و مدیران ارشد استان برگزار میگردد تقدیر و تجلیل نماید. همچنین در راستای تحقق دولت الکترونیک و اجرای اصل 44قانون اساسی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب  میباشد. از فعالین و تلاشگران و دست اندرکاران و عوامل موثر درواگذاری خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان تقدیر بعمل خواهد آمد که این امر در ایجاد انگیزه و جلب رضایت دستگاههای اجرایی در واگذاری خدمات قابل ارائه  خودبه دفاتر پیشخوان قطعا موثر و مفید واقع میگردد   

خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد