اطلاعات دفاتر
آمار وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت

 آمار وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات دولت  استان قم به تفکیک وضعیت و تعداد سال90-89

تعطیلی

انظباطی

پرسنل و افراد شاغل در دفاتر

دفاتر باشماره کدهای

جدید

نصب تابلوجدید

دفاتر با متراپ 70تا100

دفاتر با متراپ بالای متر100

استیجاری

ملکی

روستایی

دفاتر شهری

وضعیت 

1

420

68

70

25

12

62

8

60

70

تعداد

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد