اطلاعات دفاتر
گزارش آمار عملکرد کارگروه

 

گزارش آمار عملکرد کارگروه  به تفکیک نوع و تعدا د سال90-89


نوع تعداد
سیستم ثبت تخلفات 1
سیستم دریافت شکایات مردمی 3
نرم افزارها و سیستم مکاتبات 3
برگزاری همایش 3
تجهیز دفاتربه خودپرداز 20
خدمات 113
دستگاههای واگذارنده خدمات 19
بازدید موردی 180
دوره ای 2
جلسات کارشناسی 61
جلسات کارگروه 23
خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد