اطلاعات دفاتر
گزارش آمار دستگاههای خدمت دهنده

گزارش آمار دستگاههای خدمت دهنده (جدید) به تفکیک  تعداد خدمات واگذار شده و تعداد دفاتر ارائه دهنده خدمت

تعداد دفاتر ارائه دهنده خدمت تعداد خدمت دستگاه خدمت دهنده ردیف
در حال واگداري 2 اداره کل تعاون ,كارورفاه اجتماعي 1
در حال واگداري 2 سازمان حج زيارت 2
3 5 اداره كل دامپزشكي 3
در حال واگذاري 1 سازمان صنايع و معادن 4
در حال واگذاري 5 سازمان ميراث فرهنگي 5
در حال واگذاري 2 اداره كل تربيت بدني 6
67 1 درخواست صدور دفترچه اینترنتی بيمه خدمات در مانی 7
2 1 صدور دفترچه بیمه
2 1 حمل و نقل و پايانه ها 8
درحال واگذاري 2 شركت برق 9
30 21 شركت آب و فاضلاب 10
15 7 شركت گاز 11
8 8 اداره کل ثبت احوال 12
5 13 اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسلامي 13
55 6 امور مالياتي 14
درحال واگذاري 6 اداره كل بهزيستي 15
درحال واگذاري 2 بنیاد مسکن  16
65 4 پست 17
45 5 پست بانك 18
60 19 مخابرات 19
خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد