اطلاعات دفاتر
رئوس فعالیت ها

راه اندازی نرم افزار و سیستم مکاتبات اداری مهر به آدرس الکترونیکی: 217.218.209.134/mehr

ایجاد بانک اطلاعاتی دفاتر پیشخوان استان به آدرس الکترونیکی: www.diba.pishkhan.ir 

راه اندازی سامانه پیام کوتاه به شماره جهت دریافت  شکایات مردمی از دفاتر پیشخوان

پيگيري  جهت  راه اندازي خود پردازدردفاترپیشخوان و تجهیز تعداد 20دفتر به دستگاه ATM

راه انداي تيم بازرسي دوره اي جهت بازديد از دفاتر پيشخوان خدمات دولت

برگزاری تعداد 23جلسه کارگروه تخصصی دفاترپیشخوان

برگزاری تعداد61جلسه کارشناسی

 

خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد