اطلاعات دفاتر
دستگاه های خدمت دهنده

 

 

 تعداد خدمات واگذاری شده به تفکیک دستگاههاي خدمت دهنده

   دانلود : دستگاههاي خدمت دهنده.pdf           حجم فایل 284 KB
خدمات استان قم

کلیه حقوق مادی و معنوی، متعلق به استانداری قم میباشد